Cexijə

Сe Vikipediá
(Çexiyə cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Cexijə parcəm

Cexijə (Cexi: Česká republika) — Avropədə gylə kišvəre. Pajtaxtyš Pragaj. Rəsmi zyvonyš cexe. Pulyš EURO-j. Əroziš 78 866 km², əholiš 10,5 miljone. Ǧərəjz cexon almanon, mačaronən žimon kardedən.

Numunə:Ávropa kišvaron