Ǧylynčlovne

Сe Vikipediá
(Ğılınclovne cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ǧylynčlovne, šymšilovne

Ǧylynčlovne — ym vərzyši Tolyšijədə əsosə nom de šymši čang kardeje. Šymši lovne syxanən oko doj bəbe. Ym ce olimpija vərzyše. Əcəj tarix ve ǧədime. Ym vərzyši ve kəšonyš heste. Ijo 2 kəs dejəndy de šymši čang kardedən.