İsim

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

İsim - İsim çı əšya nomi nüšon doə nitqə poəve. İsmon bə ki?, çiç?, kom vırə? soalon cəvob doedən.

Tək iyən cəmə isimon[sərost bykə | kodi sərost karde]

İsimon tək iən cəm bedən. Çı isimon cəmi düz karde qoroš bə sıxanon oxo -on cəm šəkilçi ümjən kardedən. Məsələn: kəš - kəšon, odəm - odəmon.

Oxoš də o saiti orəxə isimon cəmi tümo karde qo- roš bə isimon oxo qıləy -on šəkilçi əlovə karde lozime. Amma handeəsə çı o-nədə qləy tələffüz bedəni. Məsələn: sədo - sədoon.

Xüsusiə isimon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əšyaon iyəndıko də hostoni so karde qoroš bəvon xüsusi nomon doə bən. Bəvon xüsüsiə isim votedən. Məsələn: Kərim, Əli, Ozarboyjon.

Xüsüsiə isimon cümlə ha vırədə də yolə hərfi nıvıštə bedən.

İsimi hol[sərost bykə | kodi sərost karde]

İsimon cümlədə də so sıxanon bə əloğə dəšeədə dəqeš bedən. Bimi isimon bə holon qorıš dəqeš be vote- dən. Tolıši zıvonədə isimi dı holıš heste:

  1. Nominə hol

Nominə hol tolıši zıvonədə bə "ki?", "çiç?"/"çi?" soalon cəvob doə nitqə poəye. Məsələn: Šinənoz çəmə diədə həkim ko kardedə. In cümlədə Šinənoz bə "ki?" soali cəvob doe qoroš isime. Ki çəmə diədə həkim ko kardedə? -Šinənoz.

  1. Vasitəynə hol

Vasitəynə holədə bə isimon tolıši zıvonədə -i šəkilçi ğəbül kardə isimonin. Əğəm isim də saiti orəxedə- bü, əv šəkilçi ğəbül kardedəni. Məsələn: Hırdəni bə handevo bəvoğandem bə Bokü. Mələfə haftədə i kərə šıštedəmon. Bə Əğəbaci koğəzıšon doe ki, bə məhkəmə bıšü. Bə aləfi otəšıšon jə sütešone. Də Əfqani bə Sonə Kümə šimon. Sori sardə vaxtonədə kəvələ, cıpə ve əbi, əğətimon də tori.