Abdullah Bin Cassim Al Tani

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Abduyyah Bin Čassim Ay Tani (1880-1949) — Əv ce Hamad Bin Abduyyah Ay Tani pyəj. Ce Katari 1-minə kray byə. Ce Kataripojtaxt Doha šəhərədə bə dynjo omə. 1913-inə sorədə kray byə. Det bə 1949-minə sori ym vəzifədə mandə. 1957-minə sorədə mardə. Əv ce Čassim Bin Muhəmməd Ay Tani zoəj