Askuni zıvon

Сe Vikipediá

Askuni zıvon çı Hind-Avropə zıvonon xıyzoni dılədə bə ironzıvone. Askuni zıvoni barədə ve alimon ıştə sıxanondə vote bəbe ki,həmə iqlə rayədən.Ə.Kəsrəvi, B.V.Miller iyan co alimon Askuni zıvoni çe ğədim azərion zıvon bey votedən ,çəyoən ıştə bı raysə həkəm mandən.