Bosnijə ijən Hersegovinə

Сe Vikipediá
(Bosniyə inən Herseqovinə cyjo adres ovaxtə byə)
Bosnijə u Hersegovinə parčəm

Bosnijə u Hersegovinə (Bosnia: Bosna i Hercegovina, Bosna i Xerцeqovina), — Avropədə gylə kišvəre. 5 aprel 1992-inə sorədə ozod byə. Pajtaxtyš Sarajevo. 3 gylə rəsmi zyvonyš bosnijə,xorvat,serb zyvononyš heste. Kišvəri 3 gylə rəhbəryš bedə. Əcəvon gyləj bosnijəvyž, gyləj xorvat, gyləjən serb bedə. Əroziš 51 197 km², nyfusyž 3 839 737-e.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Numunə:Ávropa kišvaron