Fajsal Ibn Turki

Сe Vikipediá
(Faysal İbn Turki cyjo adres ovaxtə byə)
Çı Səudiyyə Ərəbistoni boydəğ

Faysal İbn Turki (1785-1865). Əv çe 2-inə Səudiyyə Ərəbistoni davləti 2-inə rəhbər bıə. Əv çe 2-inə Səudiyyə Ərəbistoni davləti ofayə kardəkəs İmam Turki zoay. Əv çe 2-inə Səudiyyə Ərəbistoni davləti 3-inə rəhbər Abdullah Rahmən İbn Faysali pıəy. Əv 1834-1838-inə soronədə çe Səudiyyə Ərəbistoni davləti rəhbərəti kardəşe. 1838-inə sorədə Osmanli imperiya əy çe hakimiyyətiku eğandışe. 1843-inə sorədə əv ijən hakimiyyəti bəşdə dast sə zınəşe. Det bə 1865-inə sori hakimiyyətədə mande. Osmanli imperiya əy dəçəy xeyzoni həmmə bə Misiri məcburi kuç vığandışe. Əv Misirədə bə soronədə bə Osmanli imperiya vəynə bıə. 1843-inə sorədə bə Ər-Riyad oqarde. Det bə marde 1865-inə sori hakimiyyətədə mande.