Həy

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Həy

Həy[sərost bykə | kodi sərost karde]

Həy (lat. Equus asinus asinus) - inanqıron dastə aspon fəsilə aid beə Afrikə həy tispiri omutəbeə nimətispir. Təsərufatədə ve əhəmiyətış heste. Tılışon təsərufatədə ən ve oko doə həyvon. Bənə şələ həyvon həy ta tunv devriku məlume. ıştə tam yoləti 2 sorədə rəsedə. 2-nə sorədə həyon qədə-qədə bə ko omutedən. 3-nə sorədə həyon kali bəjən qonə ko karde zındən. Bımisə bə nav həyon qonə koədə oko doy çəvon peşti şat be bəvarde. Əçəy jimoni dırozəti 25-35 sore. Çəvon ranq tispironku aslıye. Harde aləf iyan bejənonin. Həyon tarə virədə bevəc jiedən, bəvon zımıstonədə hışkə vırə lozime.