Hakan Šukur

Сe Vikipediá
(Hakan Şukur cyjo adres ovaxtə byə)
Hakan Şukur

Hakan Šukur (Hakan Şükür 1 sentyabr 1971). Çe Tırkiyə futbolvone. Çe Tırkiyə Sakarya şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy pıə de inə çe Kosovo Priştina şəhəriku omə albanonədəy. Əğılətiku futboli həvəsış bıə. Əçəy iminə klub Sakaryaspor bıə. Əv bə Sakaryaspor 1987-inə sorədə dəşə. Əv Sakaryaspor, Bursaspor, Qalatasaray, Torino FC, FC Internazionale Milano, Blackburn Rovers FC klubonədə futbol hənək kardəşe. Tırkiyə futbol çempionati tarixədə ən ve qol jəkəse. Əy Tırkiyə də çe futboli imperator hisob kardedən. Əv Tırkiyə çempionatədə 249 qol jəşe. Çe Tırkiyə vıjniyə komandadə 51 qol jəşe. 1996-2000 Ávropə çempionatonədə, 2002 dınyo çempionatədə hənək kardəşe. 2002 dınyo çempionatədə bə 3-inə vırə qəte ro hənəkədə əv çe dınyo çempionaton tarixədə ən rə 10-inə saniyədə qol jəşe. 2011-inə sorədə əy deputat səçınyəşone. Əv det bə 2015-inə sori deputat bıə. 3 qılə əğılış heste.