Kaspi dıyo

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Kaspi dıyo

Kaspi dıyo (qaz. Kaspiй teңіzі, rus. Kaspiйskoe more türkm. Hazar deňzi, fars. دریای خزر - Daryâ-ye Xazar) - Zəmini ən yolə beaxarinə kot. Avropə iyan Asiyə marzədə binobedə. Bınədəş çı okeani zəminə lü vırəbe qorə dıyo nomışon doə.Çimikuən co çəy ovi xususiyyət, yolətiş inən bəvədə jiə conlion bə dıyo conlion oxşəş doe qorə bəy dıyo votedən. Axarış nıbe qorə çəy tərkibədə nemeki promille 0,05‰ , Volqa ru deltada 1-2‰-ye. Ovi səviyyə sobit ni. Hol hozırədə çəy səviyyə təqribən 28 metrku bəyjie. Əy dınyo co ovə hovzonku əsos fərqış Dınyo Okeani heç qıle sərosə əloqəş nıbeye. Ğədimə xəritondə Kaspi dıyo, Gilan dıyoşon votə.Kaspi kəfşən 392 həzo km²-e.Marzi umumi dırozətiş 6380 km-e.Dırozətiş 1205 km, panətiş 554 km, ən nığılə vırəş 1025 m-e.