Kuvejt

Сe Vikipediá
(Kuveyt cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Kuvejti parcəm

Kuvejt — ce Asijə kišvəronədə gyləje. Ce dynjo ən ərbobə kišvəronədə gyləje. Idorə kardə formə monarxijəj. 19 ijun 1961-inə sorədə ozod byə. Əroziš 17 818 km²-e. Əholiš 2,6 miljone. Pulyš dinare. Pojtaxtyš Əl Kuvejte.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən