Luis Ingnasiu Lula Da Silva

Сe Vikipediá
(Luis İnqnasiu Lula Da Silva cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Luis İnqnasiu Lula Da Silva

Luis İnqnasiu Lula Da Silva (6 oktyabr 1945 Luiz Inácio Lula da Silva). Çe Braziliya 35-inə prezident bıə. Əv Braziliyadə bə dınyo omə. Əçəy 10 sinnış beyədə əv hande zınedənıbe. Əv 12 sinniku kuçədə həvatəkəs, nınqəğab moləkəs bıə. 14 sinniku rəsmi fabrikadə ko kardəşe. Əv 1980-inə soriku de siyasəti məşğul bıə. 1 yanvar 2003-1 yanvar 2011-inə soronədə əv çe Braziliya prezident bedə.