Luksemburg

Сe Vikipediá
(Luksemburq cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Luksemburgi parcəm

LuksemburgAvropədə gylə kišvər. 8 ijun 1815-inə sorədə ozod byə. Əholiš nimə miljon, əroziš 2 586,4 km²-e. Pajtaxtyš Luksemburge. Pulyš EURO-y. Idorə kardə formə konsitutsijə monarxijəj. 2 gylə rəsmi zyvonyš - alməni de firəngi heste.

Numunə:Ávropa kišvaron