Mačaryston

Сe Vikipediá
(Macarıston cyjo adres ovaxtə byə)
Mačarystoni parcəm

Mačaryston — Avropədə gylə kišvər. Rəsmi zyvonye mačare. Pojtaxtyš Budapešte. 17 oktjabr 1918-inə sorədə ozod byə. Əroziš 93 030 km², əholiš 10 miljone.

Numunə:Ávropa kišvaron