Nyso Afrikə

Сe Vikipediá
(Nıso Afrika cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çe Nıso Afrika pərçəm

Nyso Afrikə (Republic of South Africa). Afrikadə bıə davləte. 3 máy 1961-inə sorədə Dıjdə Britaniyəku ozod bıə. İyo həm sipiyon həm siyon jimon kardedən. Poytaxtış Pretoriyay. Rəsmi zıvonış inqilise. Əhaliş 48 milyon, ərazişən 1 219 912 km²-e. Pulış rande