Numunə:Tojə məğolə okə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Tožə məǧolə okə

Tožə məǧolə nyvyštejro iminə nubədə bəpe məǧolə nomi byvyžnəjon. Pešo, həminə nomi "" kodi dumo əlovə bykardən, "Tožə məǧolə okə" dygmə egətən. Əgəm həminə myžorədə čo gylə məǧolə heste, šyməni bə həminə məǧolə bəvyǧande. Deštə zynəjon ə məǧolən gənčin karde bəzynejon. Dastpocə bykən ki, məǧolə elmi-bədii uslubədə hozo bykən. Məǧolə cənnədə əhotənin bıbo, ənnədə Tolyšə Vikipediya zəngin bəbe. Ovandəti orzu kardəmon!