Kahirə

Сe Vikipediá
(Qahirə cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Kahirə

Kahirə — ce Misiri pajtaxte. Ym šəhəri 969-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 528 km²-e. Əholiš 17 miljone.