Rijozijot

Сe Vikipediá
(Riyaziyot cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Rəqəmon

Rijozijot — hisobi elme. 2 formaş heste. Aksiom,teorem. Aksiomi isbat karde lozim ni. Teoremi isbat karde lozim ni. μάθημα (máthēma). Çe yunanon zıvonədə elm məhnə doydə. Çe riyaziyoti tarix ve ğədime. Riyaziyot bə Texniki elmon aide.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəCoğrafiyaAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFilosofijəPsixologijəSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə