Sipijə Bət

Сe Vikipediá
(Sipiyə Bət cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Sipijə Bəton
Sipijə Bət

Sipijə Bət[sərost bykə | kodi sərost karde]

Sipijə Bət - (lat. Anser čaerulesčens). Deštə sipijə poron bə kəj sipijə ǧazi mandedə. Cy bəti poron həmməj sipin. Dumi jolə poron sijon. Lyngonyš syje, cangonyš bə sipi mandedən. Tykyšən syje. Kəšon dyrozi 80-98 sm bedə. Nojabr, dekabrədə omedə bə Ǧyzyləǧaz. Zomsoni ijo dəvonedə. Taxyl byə vyronədə boštə hardemon pəjdo kardedə. Ce gandymi čyvonə livon hardedə. De dastə pəredən. Ha dastədə 9-12 gylə sipijə bət bedə. Marti oxoədə bešedən šedən. 2,5-3 kg omedə.