Tansu Cillər

Сe Vikipediá
(Tansu Çillər cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Tansu Cillər (Tansu Penbe Çiller 24 máy 1946). Çe Tırkiyə tarixədə 1-inə moynə yolə nazire. Tırkiyədə bə dınyo omə. Əçəy pıə ısətnə Yunanıstoni Saloniki şəhəriku bə tırkonədə, inə mısılmonə qurci bıə. Çe 1990-inə soriku de siyasəti məşğule. 25 iyun 1993-6 mart 1996-inə soronədə çe Tırkiyə yolə nazir bıə. 2 qılə əğılış heste. Alman de inqilisə zıvonon zınedə.