Texnikə

Сe Vikipediá
(Texnika cyjo adres ovaxtə byə)

Texnikə (ce junanon zyvonədə karde zyne məno dojdə). Elmi kəšfonku oko doj dəj žimoni rohət kardejro diləgon istehsal kardeje. Ysət texnikə ce žimoni har sferadə oko doj bedə. Ysətnə zəmonədə ən ve komputer texnikon, mikro elektronikonku ve oko doj bedə. Ce texnikə inkišaf ce elmi tərəggiku mytije.