Venesijə

Сe Vikipediá
(Venetsiya cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Venetsijə parcəm

VenesijəItalya šəhəronədə gyləje. Əroziš 412 km²-e. Əholiš 306 həzoje. Ce dynjo ən məšhurə šəhəronədə gyləje.