Julija Timošenko

Сe Vikipediá
(Yuliya Timoşenko cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Julijə Timošenko

Julijə Timošenko (Юlія Volodimirіvna Timoşenko 27 noyabr 1960). Çe Ukraynə Dnepropetrovsk şəhərədə bə dınyo omə. 1984-inə sorədə əv instituti de sıyə diplomi oroxniyəşe. Çe 1988-inə soriku de biznesi məşğul bə. 1998-2000-inə soronədə çe Ukraynə Penə Rada deputat bə. 2004-inə sorədə bə inğilabədə rəhbəronədə qıləy bə. Əv 2 kərə 24 yanvar 2005-8 sentyabr 2005, 18 dekabr 2007-11 mart 2010-ədə çe Ukraynə yolə nazir bıə. 5 avqust 2010-ədə əy çe budcə pulon dızye qoroş qətəşone. 22 fevrál 2014-inə sorədə əy vadoaşone. Çe Ukraynə ən ərbobə odəmonədə qıləye. 1 qılə kinəş heste.