Jurij Milner

Сe Vikipediá
(Yuri Milner cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Yuri Milner

Jurij Milner (Ю́riй Borísoviç (Benцiónoviç) Mílьner 11 noyabr 1961). Mail.ru Group-şirkəti ofayə kardəkəse. Çe Ursiyəti biznesvone. Ursiyəti Moskva şəhərədə bə dınyo omə. Millətış yəhudiye. Dınyo ən ərbobə odəmonədəy. 3 qılə kinəş heste.