Kalifornijə

Сe Vikipediá
(Kaliforniya cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
CE Kalifornijə parcəm

Kalifornijə (California) — ce AIŠi štatonədə gyləje. Pajtaxtyš Los Ančelese. Əroziš 423 970 km²-e. Əholiš 37,691 miljone.