Sarloha

Сe Vikipediá
Xəš oməjon bə Vikipedijə,
ozodə ensiklopedijə kom harki bəzyne sərost kardej.
Ysətnə Tolyšə zyvonədə 7,041 məǧolə heste.

13 Aprel 2024, Šanbə

Platformon

  • Ičtimoijə portal – Mərəngoje bo ištirokəkon de mənbon, linkon, məsəlon ijən elonon.
  • Dastək – Forum bo Vikpedijə no-pegət karde, de sijosəti ijən texniki parson.
  • Vikipediá:Səforət – Vikipedijə barədə əloǧə gəte čo zyvononədə syvoj tolyši. For Wikipedia-related communication in languages other than Talysh
  • Sijosət – Explain here
  • Xəbon – Explain here
  • Collaboration – Explain here
  • First article – Explain here.

Kategorijon

Vikimedijə