Norvec

Сe Vikipediá
(Norveç cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Norveci parcəm

Norvec — Avropədə gylə kišvəre. Pajtaxtyš Osloj. Rəsmi zyvonyš norveci zyvone. Idorə karde formə konsitutsijə bə monarxijəj. 26 oktjabr 1905-inə sorədə ozod byə. 385 186 km², əholiš 5 miljone. Pulyš krone.

Numunə:Ávropa kišvaron