Osmanijon Imperijə

Сe Vikipediá
(Osmanli cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Osmanion Imperijə gerb

Osmanijon Imperijə (arabi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه) — ce dynjo ən jolə kišvəronədə gyləj byə. Ym kišvər 1299-1920-inə soronədə byə. Bursa, Edirne, Istanbul əcəj pojtaxton byən. Əroziž 5.200.000 km². Əholiš 35 miljon byə.