Gonə atletikə

Сe Vikipediá
(Qonə atletika cyjo adres ovaxtə byə)
Qonə atletika

Qonə atletika — Olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi dılədə hənək kardedən. Im vərzışədə əsas çe atleton zuye. Atlet çənə zumand bedə ənə qıvonə(sanqin) ştanq rost karde bəzne. Im vərzışi ve kəşonış heste. Im vərzış 1896-inə sorədə olimpiya vərzış bıə.