Slovakijə

Сe Vikipediá
(Slovakiyə cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Slovakijə parcəm

Slovakijə — Avropədə gylə kišvər. Pajtaxtyš Bratislavəje. 1 janvar 1993-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonyš slovake. Pulyš EURO-je. Əroziš 49 034 km², əholiš 5,4 miljone.

Numunə:Ávropa kišvaron