Surijə

Сe Vikipediá
(Suriya cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çı Suriya pərçəm

Surijə Çı Miyonə-Həşipemə davlətonədə qıləye. Çı dınyo ən ğədimə davlətonədə qıləye. Poytaxtış Dəməşqe. 17 aprel 1946-inə sorədə ozod bıə. Əraziş 185 180[3] km²-e. Əhaliş 23 milyone.