Bə mətni dəvarde

Čəvahirləl Nehru

Сe Vikipediá
Čəvahirləl Nehru

Čəvahirləl Nehru (जवाहरलाल नेहरू Javāharlāl Nehrū 14 noyabr 1889-27 máy 1964). Çı Hindistoni 1-inə yolə nazir bıə. Çı İndira Qandi pıə, Raciv Qandi Sancay Qandi yolə pıə bıə. De Camal Əbdül Naseri, İosip Broz Tito nez bə. 1927-inə sorədə əy çe Hindiston Milli Konqresi sədr səçınyedən. 15 avqust 1947-inə sorədə əv çe Hindistoni yolə nazir bedə. Det bə marde 27 máy 1964-inə sori ım vəzifədə mandedə.