Bə mətni dəvarde

Sərlovhə

Сe Vikipediá
Xəš oməjon bə Vikipedija,
sərbəstə ensiklopedijə kom harki bəzyne sərost kardej.


Platformon

  • Ičtimoijə portal – Mərəngoje bo ištirokəkon de mənbon, linkon, məsəlon ijən elonon.
  • Dastək – Forum bo Vikpedijə no-pegət karde, de sijosəti ijən texniki parson.
  • Səforət – Vikipedijə barədə əloǧə gəte čo zyvononədə syvoj tolyši. For Wikipedia-related communication in languages other than Talysh
  • Sijosət – Explain here
  • Xəbon – Explain here
  • Collaboration – Explain here
  • First article – Explain here.

Kategorijon

Vikimedija