Bə mətni dəvarde

Čassim Bin Muhəmməd Al Tani

Сe Vikipediá

Čassim Bin Muhəmməd Al Tani (1825—1913) — cy Gətəri əmir byə. Gətər davləti ofajə kardəkəse. Cy Gətəri pajtaxt Doha šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj de Osmanijon Imperijə problemonyš byə. Bəcəj goroš 1871-minə sorədə Osmanijon Imperijə bəcəj səpe ləškər vyǧandəše. 1878-minə sorədə əv Gətəradə hakimijjəti bə dast səše. 1913-minə sorədə əv marde. Əv cy Abdullah Bin Čassim Al Tani pyəj. Əv ce Muhəmməd Bin Tani zoəj.