Čaz

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Čaz — musiǧiə sənəte.XIX sasori oxonə soronədə XX sasori syftə soronədə ofəjə byə. Amerika Ibyə Štatonədə, ələlxysus de zənčion dasti ofəjə byə. Məšhurə čazəvononko Lui Armstrongi bymi nymunə bəbe nyšon doj.