Bə mətni dəvarde

Čaz

Сe Vikipediá

Čaz — musiǧiə sənəte. XIX sasori oxonə soronədə XX sasori syftə soronədə ofəjə byə. Amerika Ibyə Štatonədə, ələlxysus de zənčion dasti ofəjə byə. Məšhurə čazəvononko Lui Armstrongi bymi nymunə bəbe nyšon doj.