Bə mətni dəvarde

Čejms Kuk

Сe Vikipediá
Čejms Kuk

Čejms Kuk (James Cook; 7 nojabr 1728 — 14 fevral 1779) — ingilis səjah byə. Nujə Zellandijə pəjdo kardəše. Ingiltərə də bə dynjo omə. Dynjo səyahəti bešə. Xejzonyš beciz byə. Millətyš šotland byə. 1-inə kərə 1767-inə sorədə bə səjahət bešə.