Bə mətni dəvarde

Čeronimo

Сe Vikipediá
Čeronimo

Čeronimo (Geronimo 16 ij ul 1829-17 fevrál 1909). Ce Amerika Ibyə Štaton bynəjnə odəmon rəhbəronədə gyləj byə. De sipijə amerikanon čang kardəše. 5 mart 1851-minə sorədə ce Meksikə ləšǧəri sərvozon əcəj  ženi de əcəj inə kyštəšone. Bə vaxtiku əv čang kardəše. Əv de Meksikə həmən Amerika Ibyə Štaton ləšǧəri čang kardəše. Əcəj  ləšǧəri ašmard kam be goroš əvon zəjif byən. Əmma əvon ve cok čang kardejdəbin. Əcəj ləšǧərədə 38 odəm hestbe. 4 sentjabr 1886-minə sorədə əv bə Amerikə Ibyə Štaton ləšǧəri əsir egynijə. 17 fevral 1909-minə sorədə əv mardə.