Bə mətni dəvarde

Čimmi Karter

Сe Vikipediá
Čimmi Karter

Čimmi Karter (James Earl "Jimmi" Čarter Jr; 1 oktjabr 1924) — cy Amerikə Ibyə Štaton 39-minə prezident byə. 14 janvar 963 — 10 janvar 1967-minə soronədə əv cy Čorčijə senator byə. 12 janvar 1971 — 14 janvar 1975-minə soronədə əv cy Čorčijə gubernator byə. 20 janvar 1977 — 20 janvar 1981-minə soronədə əv cy Amerikə Ibyə Štaton prezident byə.