Čon Čejkob Astor

Сe Vikipediá

Čon Čejkob Astor (Žohn Žačob Astor 1763-1848). Ce Amerika İbə Davləton biznesmenonədə gyləj byə. Dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləje. Ce Astor xejzon binm kardəkəse. Mason byə. Millətyš alman byə. Almanijadə bə dynjo omə.