Bə mətni dəvarde

Čon Kej

Сe Vikipediá
Čon Key

Čon Kej (John Phillip Kej; 9 avgust 1961) — cy Nujə Zellandijə 38-minə jolə nazire. Əcəy pyə ingilis, moə cy Avstrijə jəhudi byə. 19 nojabr 2008-minə soriku cy Nujə Zellandijə 38-minə jolə nazire.