Čon Kej

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Čon Key

Čon Kej (John Phillip Kej 9 avgust 1961). Ce Nuə Zellandija 38-minə jolə nazire. Əcəy pyə ingilis, moə ce Avstrija jəhudi byə. 19 nojabr 2008-minə soriku ce Nuə Zellandija 38-minə jolə nazire.