Čon Mejčor

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Čon Mejčor

Čon Mejčor (John Major 29 mart 1943). Ce Dyždə Britanijə 72-minə jolə nazir byə. 1964-minə soriku de sijasəti məšǧul byə. 1990-1997-minə soronədə ce Dyždə Britanijə jolə nazir byə. Konservativ partija uzve.