Bə mətni dəvarde

Čon Rokfeller

Сe Vikipediá
Čon Rokfeller

Čon Rokfeller (John Davison Rockefeller 8 ijul 1839- 23 mart 1937). Dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləj bə. Amerika İbə Davlətonədə bə dynjo omə. Əv 1870-minə sorədə "Standart Oil" širkətyš ofajə kardəše. 1880-minə sorədə ce Amerika İbə Davləton neft bekarde 95% ce Čon Rokfelleri dastədə be. 5 gylə əǧylyš hestbe.