Čorč Soros

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Čorč Soros

Čorč Soros (George Soros 12 avgust 1930). Dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləje. Soros fondi ofajə kardəkəs, əcəj sojbe. Ce Mačarystoni Budapešt šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš jəhudije. 1947-minə sorədə əv bə İngiltərə kuc kardəše. 1956-minə sorədə əv bə Amerika İbə Davləton omə. 5 gylə əğylyš heste.