Čovanni Falkone

Сe Vikipediá

Čovanni Falkone (Giovanni Falcone 18 máy 1939-23 máy 1992). Çe dınyo ən məşhurə ğanunəkonədə, de mafya canq kardəkəsonədə qıləy bə. Çe İtalya Palermo şəhərədə bə dınyo omə. 1964-inə soriku ğanunəkə ko kardəşe. 1980-inə soronku de Sicilya mafya canq kardəşe. 23 máy 1992-inə sorədə əv maşinədə şeyədə əçəy maşini tıpnişone, əv bə hadisədə marde.