Bə mətni dəvarde

Čulia Gillard

Сe Vikipediá
Culia Gillard

Čulia Gillard (Julia Eileen Gillard 29 sentyabr 1961). Çe Avstraliya 27-inə yolə nazire. Uelsdə bə dınyo omə. Əğılətiku vərəm bıə. Həkimon votəşone ki, ım əğıl bəpe qamə hışkə vırədə bıjiyo. Əçəy xeyzon həvoş çok be qoroş Avstraliya boştə kinə jimoni ro vıjniyəşone. Bəçəy qoroş əv dışdə xeyzon bə Avstraliya kuç kardəşe. 2010-inə sorədə əy çe Avstraliya yolə nazir səçınyəşone.