İbə Ərəb Əmirvonəti

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Ibyə Ərəb Əmirvonəti gerb

Ibyə Ərəb Əmirvonəti Mijonə Həşipemə kišvəronədə gyləje. Idarə kardə formə monarxijəj. Pajtaxtyš Əbu Dabi šəhəre. Rəsmi zyvonyš ərəbe. Pulyš dirhəme. Əroziš 83600 km²-e. Əholiš 5,473 miljone. Bə Səudiyyə Ərəbiston neze.