Bə mətni dəvarde

Škoda Auto

Сe Vikipediá

Škoda Auto. Çe Çexiya ávtomobil vadoa širkate. Ik širkat 1895-inə sorədə ofayə bıə. Im širkatədə 26 həzosə ve odəm ko kardedə. Im širkat çe avtosənaye ve kəşonədə ko kardedə.