Bə mətni dəvarde

Šort-trek

Сe Vikipediá
Šort-trek

Šort-trek (Short track speed skating) — Mənoš kyrtə roədə de konki bərk viteje. Ym vərzyš olimpija vərzyši. Ym vərzyši bijə səpe dylədə hənək kardedən. Ym vərzyšədə 4-8 vərzyšvon bedə. Əvon 111,12 metr konki romedən. Ym vərzyš XX sasori syftədə Amerikə Ibyə Štaton de Kanadadə ofajə byə.