Əhməd Davudoǧlu

Сe Vikipediá
Əhməd Davudoğlu

Əhməd Davudoğlu (Ahmet Davutoğlu 26 fevrál 1959). Çe Tırkiyə Konya şəhərədə bə dınyo omə. Əslış çe Krımi tataronədəy. 1990-inə sorədə Malayziyadə məllimiş ko kardəşe. 1 máy 2009-inə soriku çe Tırkiyə betoni koon nazir bıə. 28 avqust 2014-iku det bə 24 máy 2016-inə sori Tırkiyə yolə nazir bıə. 3 qılə kinəş, 1 qılə zoəş heste.