Bə mətni dəvarde

Ənvər Sədat

Сe Vikipediá
Ənvər Sədat

Ənvər Sədat (محمد أنور السادات;‎‎ 25 dekabr 1918 — 6 oktyabr 1981) — Kahirədə bə dynjo omə. Əcəj pyə cy Misiri ərəbondə, inə Sudanyj byə. Cy Misiri 2-inə prezident byə. 1979-inə sorədə de Israili ašišəti myǧovilə dəbastəše. 1970-1981-inə soronədə prezidentəti kardəše. 6 oktjabr 1981-ədə əj kyštəšone.